Mariacka13 - hostel in Katowice

Apartments and hostel in the center of Katowice

Logo

ul. Mariacka 13/4a
40-001 Katowice, Polska
+48 514 048 301
recepcja

Mariacka 13 Sp. z o.o.
Ul. Grota Roweckiego 10/4
43-100 Tychy
NIP 646 294 07 23 REGON 363549390
Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 450 tys. zł.
ING Bank S.A. Nr. Konta PL 86 1050 1399 1000 0090 3084 7140

M13 Wygodne Spanie
Mariacka 13, 40-001 Katowice

+48 514 048 301
Reserve Online

Comfortable sleeping in Katowice!