Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Jak rozumiemy definicje?

Właściciel/My/Administrator Danych Osobowych/ADO - INVEST ROBERT OSIŃSKI, ul. Zdzisława Hierowskiego 6/24, 43-100 Tychy, NIP 646 254 69 14, REGON 241570908

 

Dane/Dane Osobowe - wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Serwis - niniejszy Serwis internetowy udostępniany przez Właściciela pod aktualnym adresem https://mariacka13.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

 

Użytkownik/Ty - osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Polityka - niniejsza Polityka prywatności. Dostępna online pod adresem: https://mariacka13.pl/polityka-prywatnosci

 

Pliki cookies -  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu, pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Usługi - usługi świadczone przez Właściciela drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 

Urządzenie - elektroniczne urządzenie końcowe za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Właściciel, czyli INVEST ROBERT OSIŃSKI, ul. Zdzisława Hierowskiego 6/24, 43-100 Tychy, NIP 646 254 69 14, REGON 241570908

 

Jak chronimy Twoje dane?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; RODO.

 

Najważniejsze elementy zastosowanego systemu ochrony danych osobowych to:

 

Jakie dane są zbierane, w jakim celu i jak długo są przechowywane?

Dane zbierane w Serwisie możemy podzielić na cztery następujące grupy:

 

A. DANE OSOBOWE ZBIERANE W CELU REALIZACJI USŁUG

To dane osobowe podawane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach dostępnych w Serwisie, a wymagane w celu realizacji Usług. Są to:

 

1. Formularz kontaktowy

Celem formularza kontaktowego jest umożliwienie Użytkownikom nawiązania z Nami kontaktu. W trakcie jego wypełniania prosimy o dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz treść wiadomości. Dane te służą nam do nawiązania korespondencji, udzielenia odpowiedzi na zapytania, przygotowania ofert oraz marketingu bezpośredniego.

 

2. Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do nas korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niewiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest Nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Nas w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

B. LOGI SERWERA

Korzystanie przez Ciebie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Zapytanie do serwera zawiera takie informacje jak: adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, dostawcy usług internetowych, dacie wykonania żądania oraz żądanego zasobu (adresu URL). Dane te są zapisywane w tzw. logach serwerów. Jest to nic innego jak 'techniczny dziennik zdarzeń'. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Służą one jedynie do bardziej efektywnego działania serwerów, administrowaniu Serwisem, w celach statystycznych i optymalizacyjnych. Służą również jako mechanizm korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

 

C. DANE W PLIKACH COOKIES (tzw. ciasteczka)

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe - to Twoje dane osobowe, które są pobierane automatycznie po wejściu na nasz Serwis, a przechowywane w Twoim Urządzeniu.

 

W Serwisie stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

Stosowane w Serwisie pliki cookies można podzielić na następujące kategorie, które determinują   ich przeznaczenie i zastosowanie:

Większość najpopularniejszych przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Twoim Urządzeniu. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na Twoim Urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczanie lub dostosować ich stosowanie wedle własnego uznania - informacje o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. By to ułatwić poniżej zamieszczamy listę najpopularniejszych przeglądarek wraz z odnośnikiem do pomocy z zakresu ustawień plików cookies.

 

Urządzenia stacjonarne:

 

Urządzenia mobilne (smartfony i tablety):

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w przeglądarce znajdziesz pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

 

D. DANE W PLIKACH COOKIES POCHODZĄCYCH Z SERWERÓW NASZYCH PARTNERÓW

W Serwisie korzystamy ze skryptów, oprogramowania i technologii dostarczonych i znajdujących się na serwerach naszych partnerów biznesowych. Technologie naszych partnerów wykorzystują własne pliki cookies, które zawierają dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczonej Nam lub zawierające inne niż wymienione w Polityce dane.

 

Starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych. Nie odpowiadamy jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego też zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji czy chcesz akceptować ich pliki cookies.

 

Lista Naszych zaufanych partnerów:

 

LP. NAZWA SPÓŁKI OPIS USŁUGI LOKALIZACJA
1

Profitroom Sp. z o.o.

 

https://www.profitroom.pl

przechowywanie danych

EOG

2

Facebook Ireland Limited

 

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

prowadzenie kampanii remarektingowych i mierzenie ich efektywności

Irlandia (EOG)

3

Google Ireland Limited (Google Adwords, Google Display Network, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business)

 

https://www.google.pl/intl/pl/policies

zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu

Irlandia (EOG)

4

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio)

 

https://www.google.pl/intl/pl/policies

obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

USA (poza EOG)

5

H88 S. A.

przechowywanie danych - hosting

Polska (EOG)

 

Komu możecie przekazać moje dane osobowe?

W szczególnych sytuacjach w których obowiązujące prawo nakazuje Nam przekazywanie zebranych danych organom państwowym, ADO dane takie udostępni.

 

Za wyjątkiem tych sytuacji Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia możemy przekazywać określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

 

W przypadku takiego przekazania, zawieramy z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

Twoje prawa wynikające z przepisów prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Pamiętaj - zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki, potrzebujesz pomocy lub po prostu chcesz skorzystać ze swoich praw chętnie służymy pomocą. Prosimy o kontakt:

Jednocześnie informujemy Cię, że My będziemy kontaktować się z Tobą korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail (np. w przypadku złożenia zamówienia lub przesłania formularza kontaktowego). Tylko w szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

 

Hyalutidin - rozwiązanie na stawy

 

M13 Wygodne Spanie
Mariacka 13, 40-001 Katowice

+48 793 278 926

Wygodne spanie w centrum Katowic!